ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เฝ้าระวัง “โรคอหิวาต์แอฟริกา”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีหนังสือด่วนถึงด่านกักกันสัตว์ตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ให้เข้มงวดแล้วเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ หลังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน