อุตุฯเตือนกรุงเทพฯมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่