ปาฎิหาริย์ไม่มีจริง “โอ วรุฒ” อดีตพระเอกดังสิ้นลมแล้ว