90% โรงเรียนขนาดเล็กในเขต 1 พิจิตรเผชิญวิกฤติขาดครู

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังพีพีทีวี นำเสนอข่าวโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ข้อมูลว่า ไม่ได้มีโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวแต่ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อีกนับร้อยแห่งกำลังเผชิญวิกฤติขาดแคลนบุคลากร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน