เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน จี้รัฐทบทวนแผน “ไบโอฮับ”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯให้ทบทวน แผนยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ หลังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน ได้เชียนจดหมายเกิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมงานวิจัย ผลกระทบอีสานจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้วางกรอบนโยบายไว้ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ ตามที่เอกชนในฐานะคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และคณะทำงานด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เสนอ ซึ่งนำไปสู่การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2558 – 2569 และ การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือ ไบโอฮับ

กระบวนการที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้อนุญาตให้มีการตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่พ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล และขยายกำลังผลิตของโรงงานน้ำตาลเดิมในภาคอีสาน รวมทั้งหมด 29 โครงการ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บึงกาฬ นครพนม หนองคาย นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู รวมถึงการใช้ มาตรา 44 ยกเว้นบังคับใช้กฎกระทรวง ตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในโรงงานน้ำตาลทรายและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบที่ตั้งควบคู่กับโรงงานน้ำตาลให้สามารถก่อสร้างได้ในพื้นที่การเกษตร มีการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มโรงงานเพื่อใช้ในการขออนุญาต และมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทรายมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจากการผลักดันของเอกชนดังกล่าวนั้น เป็นการรวมศูนย์อำนาจที่กำหนดมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลฝ่ายเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการได้มีส่วนร่วม เป็นการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นจริงให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาร่วมกันและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางที่อาจจะเกิดกับประชาชนทั้งภาคอีสาน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายหลายประการ และหลักการกระจายอำนาจ

ข้อเสนอของ เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน ต่อรัฐบาล 1. การดำเนินการอนุมัติอนุญาตใด ๆ ต่อโครงการทั้งหมดแก่ผู้ประกอบการต้องยุติไว้ก่อน

2. รัฐต้องใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร ผลดี ผลเสีย ของโครงการแต่ละโครงการอย่างรอบด้านต่อประชาชนในพื้นที่ 13 จังหวัด ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา และมาตรา 58 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในข้างต้น เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลความเข้าใจที่เพียงพอจะนำมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 58 ยังไม่มีการออกกฎหมายลูกขึ้นมารองรับการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ รัฐบาลจึงยังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ก่อนจะมีการออกกฎหมายลูกมาประกาศใช้

3. ขอให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2558 – 2569 และแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือ ไบโอฮับ ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่ม มีการวางเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และไม่สอดคล้องกับนิเวศวัฒนธรรมอีสานทีไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมพืชเชิงเดี่ยว และอุตสาหกรรมพลังงานที่ต้องใช้วัตถุดิบจากพืชเชิงเดี่ยวได้อีกต่อไป

ติดตามข่าววันนี้ได้ที่นี่ >> //www.pptvhd36.com/special/ข่าววันนี้

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ