พายุ “บารีจัต-มังคุด” ส่งผลกระทบทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้น