“ดีแทค” รับทราบมติบอร์ด กสทช. รอคำสั่งศาลปกครอง หวังคุ้มครองชั่วคราว