โพสต์ร้องทุกข์หลังเจ้าหน้าที่ไม่สนใจป้าเลี้ยงนกพิราบทำเดือดร้อน