รพ.วชิระภูเก็ตแจงกรณี ญาติคนไข้โวยถูกห้ามเยี่ยมญาติ