อดีตผู้ใหญ่บ้านร้องถูกนำชื่อแจ้งตาย ทั้งที่ยังมีชีวิต ขอคืนสถานะบุคคล