ชาวชุมพรร้องดีเอสไอ ถูกนายทุนลักลอบขุดทรายในที่รัฐ ตามล่าเอาชีวิต