กลุ่มผู้เสียหายทางการแพทย์ พร้อมให้คำแนะนำครอบครัว “น้องน้ำเพชร” หากร้องขอ