เผยชาวฟิลิปปินส์ 4 ล้านคนเสี่ยงผลกระทบไต้ฝุ่นมังคุด