ชาวบ้านฮือ ! ไล่เจ้าอาวาส ไม่พอใจสั่งทุบเจดีย์บรรจุอัฐิบรรพบุรุษ