“โจ๊ก” ส่งชื่อ 20 ตร. ให้ ผบ.ตร.พิจารณาสั่งย้าย พบเอี่ยวโกงเงินตำรวจ จ.เลย