เจ้าของรถถูกยึดแต่ได้ใบสั่ง พบหมวกเบเรต์ในรถ กลางลานจอดรถของกลาง