ทวงคืนฟุตปาธและพื้นผิวการจราจรภายในตลาดสดบ่อบัว ฉะเชิงเทรา