นักวิชาการ ชี้เลือกตั้งส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจคาดเงินสะพัด 6.5 หมื่นล้านบาท