“ประยุทธ์” ลงพื้นที่ จ.เลย ชวนตระกูล “เร่งสมบูรณ์สุข” ร่วมทำงานช่วยประเทศ