​นายกฯ สั่งจัดศูนย์เรียนรู้อัพเกรดเกษตรไทย พร้อมอนุมัติ 4.5 พันล้าน แก้ไขหนี้เสียเกษตรกร