​พายุถล่มแคว้นแคชเมียร์อ่วม โคลนไหลทับชาวบ้านกว่า 10 ราย