"ทนายษิทรา" เผย "เจ๊พัช" ให้การบางประเด็นเป็นประโยชน์ต่อหมวดจรูญ