องค์การเภสัชฯ รับมอบ กัญชา นำไปวิจัยใช้รักษาทางการแพทย์