เงินเฟ้อ ก.ย. แตะ 1.33% สูงขึ้น 15 เดือนซ้อน ผลพวงราคาพลังงานพุ่ง 8.10%