สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “องคมนตรี” คนใหม่ 3 คน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี คนใหม่ จำนวน 3 คน

TOP ประเด็นร้อน