กรมอุตุฯ เตือน ใต้ฝนเพิ่มขึ้น – ไทยตอนบนอุณหภูมิลด 2-3 องศา