ผลวิจัยชี้ “วัยรุ่น” เหงากว่าผู้ใหญ่ แต่ไม่ใช่เพราะโซเชียลมีเดีย