“รถตู้”ขอต่ออายุอีก 5 ปีจนรถไฟฟ้าเสร็จก่อนเลิกกิจการ