“ประยุทธ์” เยือนลำพูน เจ้าคณะจังหวัด ให้พรเป็นนายกฯ ต่อ 20 ปี