โฆษก “สามมิตร” รับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทับซ้อน ยังชู ”พลังประชารัฐ” ตัวเลือกที่ดีที่สุด