"ดูแตร์เต" ลุ้นผลตรวจมะเร็ง ชี้ถ้ารักษาไม่ได้ยอมลาออก