พบศพผู้เสียชีวิตในคลองระบายน้ำ มีประวัติเป็นโรคลมชัก