“ศิริโชค” โพสต์อีกครั้ง ขอโทษ “ยิ่งลักษณ์” ชี้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย