เปิดภาพวงจรปิด อาจารย์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ก่อนพบเสียชีวิตปริศนาในแม่น้ำน่าน