ลูกชาย “อาทิตย์ กำลังเอก” ร่วมชาติพัฒนา จับตา “สุวัจน์” ชื่อชิงนายกฯ