พังงา ศาลเจ้าจัดพิธียกเสาโกเต้ง รับเทศกาลถือศีลกินผัก