พบ “ชิ้นเนื้อ-ขนสัตว์” ใกล้จุดพักแรมปลัดอำเภอกับพวกในป่า