เปิดตัวเครือข่าย “เฟร์” ตามติดเลือกตั้ง 62 ต้านสืบทอดอำนาจ