“จตุพร-สนธิ” ร่วมพรรคเพื่อชาติ ไม่ได้เพราะขาดคุณสมบัติ