เปิดใจลูกทัวร์คนแรกจะไปเหยียบดวงจันทร์เพราะ “ไม่น่ายากเกิน”