นักอนุรักษ์ช้างไทย ยันช้างไม่ใช่ปลาไม่ควรให้ดำน้ำเกินธรรมชาติ