เข้าใจให้ชัด!! กฎหมายบังคับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ไม่ใช่แค่ “หมา-แมว”