องค์การสวนสัตว์ฯ ยัน มีระบบตรวจสวัสดิภาพระดับสากล ไม่ได้บังคับ “ช้างดำน้ำ”