"สิงคโปร์แอร์ไลนส์" สร้างประวัติศาสตร์เตรียมเปิดเที่ยวบินระยะไกลที่สุดในโลก