เร่งเยียวยาจิตใจรุ่นน้อง ป. 4 ที่ถูกรุ่นพี่กลั่นแกล้ง