“ศิริราช” เปิดประติมากรรม “แสงเงา” น้อมรำลึก 2 ปี วันสวรรคต ในหลวง ร.9