"หมอวรงค์" อ้าง กลุ่มเพื่อนหมอวรงค์ ถูกผู้มีบารมีกดดัน