"สนธิรัตน์" แจงพบ ปชช.ตลาดคลองลัดมะยม15 ต.ค. ไม่ได้เอาเปรียบคู่แข่ง