ผู้เลี้ยงสุนัข-แมวจร เรียกร้องให้มีบทลงโทษผู้ทอดทิ้งสัตว์