"อลงกรณ์" ลั่น เป็นหัวหน้าปชป. “ไม่รับนายกฯ คนนอก”